Vår verksamhet består i en tävlingssektion, som åker runt i Europa och tävlar i denna fascinerande sport. 

Tävlingarna körs på land och vatten. Vi är c:a 15 tävlande i olika klasser.

Junior från 12 år upp till 16 år: 1 drivmotor på högst 500 cc

Formel 50: 1 drivmotor på högst 500 cc originalmotor och avgassystem Rotax 503

Formel 2: 1 drivmotor plus 1 lyftmotor med totalt 600 cc. Om man har lyftmotorn direktdriven på vevaxeln, får man ha lite mer cc

Formel 1: 1 drivmotor obegränsat cc men oftast 800 – 1000 cc, 1 lyftmotor obegränsat men oftast 300-400 cc.

Formel Novice: Får köras med en svävare oavsett formel, se nedan i texten hur man sedan får tävlingslicens.

Svenska Svävarklubben arrangerar en EM tävling vartannat år och har körts på Flottsbro skidanläggning i Huddinge, Stockholm. Det brukar vara första helgen i september och vi hade EM tävling 2019.

VM tävlingar hålls normalt vart annat år. I och med pandemin så har VM:et som Svenska Svävarklubben skulle anordnas 2020 flyttats fram till 2-4 september 2022. Som vanligt körs denna tävling på skidanläggningen i Flottsbro Huddinge kommun. Vi hoppas den blir av nu för det har varit sparsamt med tävlingar för vår sport i Europa.

Störst i denna sport är England, där man har många nationella tävlingar. Sedan kommer Frankrike och på 3:dje plats Sverige. Steget mellan Sverige och Frankrike håller på att öka. Detta måste vi se till att det inte sker genom att nyrekrytera förare. Är du/ni intresserade, så hör av er till klubben genom att maila till sekreteraren lena.svsvararklubben@gmail.com eller ring 
070 3715484. Den billigaste klassen är Formel 50 som har en driftsäker motor monterad på detta ekipage, Rotax 503. Det är en bra klass att starta upp sin tävlingskarriär med. Länder som också är representerade är Tyskland, Italien, Holland, Belgien. Portugal, Slovakien.

Hur börjar man att köra denna farkost? Alla måste börja köra i Noviceklassen med vilken formel som helst. Man kör i 16 heat, det körs 4 heat per tävling i EM och det är c:a 4 tävlingar per år. Det finns en liten grupp i klubben som är utsedd till att godkänna förare och då få en licens för att kliva upp i hetluften i sin klass. Gruppen kan godkänna en förare tidigare, om det visar sig att man klarar sin svävare med trygghet tidigare än 16 heat.

Klubben har fått tillstånd att träningsköra på Flottsbro en lördag i månaden fr o m september t o m april

Hur stödjer man då denna motorsport?
Jo genom att bli stödjande medlem som sätts in på bankgiro: 427-6028 eller Swish: 1234410239.
Årsavgiften fr o m 5 september 2020 för enskild medlem 150 kronor 
Familj 230 kronor
Företag 500 kronor
Samt de som innehar giltig tävlingslicens 600 kronor per år.
Juniorklassen har enbart krav på medlemskap i klubben

Styrelsens sammansättning är som följer:

Ordförande: Björn Hall - Formel 50

Vice ordförande/konstruktör: Magnus Ivanoff - Formel 2

Kassör: Mia Hagstedt -  

Sekreterare: Lena Wahlinder

Ledamot: Tony Österman - Formel 2

Med vänlig hälsning

Styrelsen Svenska Svävarklubben/Kenneth Österlund