Ordförande:
Björn Hall
bjorne.hall@telia.com

Sekreterare:
(kontaktsperson för medlemsfrågor m.m.)
Lena Wahlinder
lena.svsvavarklubben@gmail.com

Kassör:
Mia Hagstedt
mia.hagstedt@icloud.com

Pressansvarig:
Magnus Ivanoff
0708600110
info@hovercraft.se


.