Ordförande:
Björn Hall
bjorne.hall@telia.com

Sekreterare:
(kontaktsperson för medlemsfrågor m.m.)
Kenneth Österlund
0703715484
kenneth.osterlund@telia.com

Kassör:
Mia Hagstedt
mia.hagstedt@icloud.com

Pressansvarig:
Magnus Ivanoff
0708600110
info@hovercraft.se


.