Anmälan till Em tävling i Flottsbro 14-15/9 2019.

Vänligen fyll i:

Namn
Formel och nummer
Antal mekaniker/gäster
Antal middagsgäster lördag 19:00 - antal vuxna och antal barn (under 15) 
Ev. matavvikelser

Boka Boende:
https://www.flottsbro.se/sv/boende

Övrig information:
Svävarklubben håller med grillar under fredagskvällen, för de som vill vara med på knytismiddag.
Nytt för i år är krav på presenningar under alla svävare.

Priset för middagen: 360 SEK per person - 160 SEK för barn under 15
i priset ingår middag, dessert och 1 vin/öl eller alkoholfritt val.

Sista anmälningsdag: 31/8 2019


Registration for the European Championships in Flottsbro 14-15/9 2019

Please fill in: 

Name
Formula and number
Number of mechanics / guests
Number of dinner guests Saturday 19:00  - Number of adults and number of kids (under 15)
Food deviations

Book accommodation:
https://www.flottsbro.se/sv/boende/#googtrans(sv|en)

Other information:
The Swedish Hovercraft club will provide with barbecues during Friday, for those who want to join us for a putlock dinner.
New for this year: tarpaulins is a requirement under all hovercrafts. 


Price for the Saturday dinner:
360 SEK (35 euro) per person - 160 SEK (15 euro) for children under 15 
The price includes dinner, dessert and 1 wine/beer or non-alcoholic drink.

Application deadline: 31/8 2019